Aleksandar Knezevic Junaci Marvel stripova

Kompanija Marvel je krenula 1939. sa nazivom Timely Publications, i do rane 1950. postala poznata pod nazivom Atlas Comics. Današnje ime je dobila 1961. godine izbacivanjem stripa Fantastic Four.
Osnivači: Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko

Album info

Random image