Ana Mišić Henry Wolf

Henry Wolf (23 maj 1925 - 14. februar 2005) je Austrijanac po rodjenju, američki grafički dizajner, fotograf i umetnički direktor. On je bio uticajan dizajner časopisa tokom 1950-ih i 1960-ih sa svojim smelim rasporedom , elegantnom tipografijom i hirovitim naslovnim fotografijama. Radio je kao umetnički direktor u "Esquire"-u , "Harper's Bazaar"-u i "Show" magazinu. Wolf je otvorio svoj foto studio, "Henry Wolf Productions", 1971. godine. Henry je predavo dizajn časopisa i fotografiju. 1976. godine dodeljena mu je medalja 'American Institute of Graphic Arts'-a za životno delo, a 1980. je primljen u 'Art Directors Club Hall of Fame'.

Album info

Random image