Unemployee of the Year-Nezaposleni Godine

Ova Benetton kampanja se razvila 2012. godine. Ova kampanja je usmerena na nezaposlenost u svetu i da mladi i obrazovani ljudi sa znanjem propadaju zato što nema posla. Ova kampanja se dnosi na ljude do 30 godina.

Album info

Random image