Goticka Katedrala

Gotika ili gotički stil, bio je umetnički pravac, koji je trajao oko tri stotine godina. Najpre je počeo u Francuskoj u 12. Veku, a kasnije se proširio na ostatak zapadne Evrope. Karakteristika gotike je skeletna konstrukcija, izlomljeni luk kao i krstasti rebrasti svodovi. Tipičan element bila je rozeta, okrugli prozor, koja je postavljan iznad glavnog ulaza. Važan element koji je karakterističan za gotiku je i vitraž.
  • There aren't any photos here yet!

Album info

Random image