Crkva Sv.Nikole

Crkva Svetog Nikole je najznačajnija pravoslavna crkva u Kotoru, smeštena u severnom delu starog grada.Izgradnja crkve Svetog Nikole započeta je 1902. godine i okončana 1909. godine o čemu svjedoči natpis na fasadi. Ova jednobrodna građevina građena je u pseudovizantijskom stilu, a glavnu fasadu uokviruju dva zvonika. Posebnu vrijednost predstavlja ikonostas crkve Sv. Nikole rađen 1908. godine.

Album info

Random image