Katedrala Sv. Tripuna

Na jednom od trgova Starog grada, koji je i najpoznatiji deo Kotora, gde se čuva kotorska istorija, kultura i tradicija, nalazi se i katedrala Sv. Tripuna, spomenik romanskoj kulturi sa elementima vizantijske arhitekture, jedan je od prepoznatljivih simbola grada. Ova katedrala je kroz vekove preživela čak i nekoliko zemljotresa, pa se i njen izgled, sa vremenom, menjao.Kao najznačajniji spomenik i simbol Starog grada, katedrala Sv. Tripuna, sadrži bogatu riznicu dragocenosti među kojima su pozlaćeni oltar, barokne freske, veliki broj ornamenata izuzetne vrednosti.Katedrala Sv.Tripuna je najznacajniji spomenik srednjovjekovnog Kotora.Podignuta je na starijem kulturnom mjestu,na kome je 809. godine bila izgradjena omanja preromanicka crkva posvecena istom svetitelju.Kako pokazuju najnovija arheoloska otkrica, osnova te prvobitne gradjevine je imala oblik upisanog krsta sa tri prislonjene apside i, najvjerovatnije, kupolom nad centralnim dijelom.

Album info

Random image