Novac vizantijskih vladara

-Dolaskom Anastasija na vlast (491.god) dolazi do korenite novčane reforme 498. godine koja ujedno označava i početak ranovizantijskog kovanja.
-Uvodi se folisa- bronzani novac koji će sada imati nova svojstva i čijim se uvođenjem prekida tradicija likovnih predstava koje su negovane tokom Rimskog carstva (preovladaće hrišćanski motivi).
-kovan je i POLUFOLIS vrednosti 20 numa (oznaka K),
četvrtfolis ili DEKANUMIJ vrednosti 10numa (oznaka I),
osmina folisa vrednosti 5 numa (oznaka E), i sitan novac- NUMMUS.
-Zlatni novac, solid, i dalje se kuje i težine je 4.45 grama, a izrađuju se i niži zlatni nominali kao što su solida semisis (1/2) i solida tremisis (1/3).
-Bronzani novčići su do 538. godine na prednjoj strani – aversu, najčešće imali carev profil, a vrednost je bila utisnuta na reversu (zadnjoj strani).
-Ranovizantijsko kovanje trajaće sve do 685. godine. Do velikih promena u izgledu novca dolazi krajem XI veka kada zlatnik, a nešto kasnije i bronzani novac dobijaju čankast oblik.
Ovakav oblik novca postaće osnovno obeležje vizantijskog novca do XIII veka.
-car HERAKLIJE uvodi novi srebrni novac težine 6 skripula – HEKSAGRAM (vredeo je dvanaestinu solida; 1 solid=12 heksagrama=288 folisa).
-Od 8. do 11.veka na snazi je novi sistem temeljen na zlatnom novcu pod nazivom NOMISMA.

Album info

Random image