Isidora Tomić 1988 / Uroš Predić

,,Uroš Predić (Orlovat, 07.12.1856 — Beograd, 11.02.1953) je, pored Paje Jovanovića, najznačajniji srpski predstavnik akademskog realizma. Školovao se u Beču a život je proveo između Beča, Beograda i rodnog Orlovata. U svom slikarskom opusu najviše je negovao portret, žanr sa nacionalnim motivima i predstave istorijske tematike, ali se bavio i ikonopisom i oslikavanjem ikonostasa, zbog čega se smatra poslednjim značajnim srpskim ikonopiscem. Bio je jedan od osnivača ,,Lade" - udruženja likovnih umetnika i dugogodišnji predsednik ovih udruženja. Dopisni član SANU postao je 1896. a redovan 1910. godine."

Album info

Random image