Jelena Polovina 2504 - Neoklasicizam

Neoklasicizam je pravac koji se javlja polovinom XVIII veka, kao reakcija na barok i rokoko, na njihovu preteranu ornamentiku i frivolnost. Dolazi do interesovanja za antičke gradove na jugu Italije (otkriće Herankuleje 1783 g. i Pompeje 1748 g., u blizini Napulja), takođe i iskopavanja u Rimu.

Preterivanju baroka i kitnjastim ukrasima rokokoa, neoklasicizam se suprostavlja idejom klasičnosti.

Odlike neoklasicizma: lepota mere, simetrije, ravnoteze, reda i jasnoće.

Antička umetnost se uzima kao uzor, ali je ne podrazavaju slepo, nego je nanovo obrađuju na osnovu novih načela racionalnosti, mere, simetrije, reda, čistote. Pokretač je razum.

Album info

Random image