Milena Mihajlović, Alphonse Mucha

Alfonso Maria Muha (1860-1939) je bio Češki slikar, dekorativni umetnik i najpoznatiji umetnik Art Nuova. Stvorio je mnogo slika, ilustracija i reklama. Zahvaljujući svojim gigantskim platnima i prepoznatljivim plakatima, postao je svetski poznat. Definisao je ceo jedan pravac u komercijalnoj umetnosti koji je nazvao: "Le style Mucha".

Album info

Random image