Jovana Popovic, Basquiat & Warhol

Basquiat & Warhol
Žan-Mišel Baskiat rodjen je 1960. godine u Njujorku gde se isprva afirmisao kao ulični umetnik (street artist) potpisujući svoje grafite sa „SAMO“ (što je trebalo da znači Same old Shit)
Baskijatova dela su fokusirana ka "sugestivnim dihotomijama", kao što su bogatstvo protiv siromaštva, integracije protiv segregacije.
Napravio je savršen spoj poezije, crtanja i slikanja , teksta i slike, apstrakcije i figurativnosti, istorijskih informacija i savremene kritike.

Početkom osamdesetih godina, zahvaljujući članku „The Radiant Child“ kritičara Rene Rikarda, Baskiat skreće pažnju javnosti na sebe, koja dodatno biva naglašena poznanstvom sa Endi Vorholom.
Praktično, odmah posle tog susreta odustao je od grafita i, pod uticajem Vorhola je "prešao na platno".

Album info

Random image