Dragica Radivojević - Kubizam: Picasso

Kubizam je umetnički pravac u modernoj umetnosti, u prvom redu slikarstvu, nastao početkom 20.veka, koji je imao značajan uticaj na početak apstraktnog slikarstva. Uzori su bili Sezanova modulacija i slikarstvo, kao i crnačka afrička skulptura.
Matis je gledajući sliku Žorža Braka rekao: "Gle sve sami kubovi", po čemu je pravac dobio ime.
Nastao je 1907. i 1908. godine u delima Žorža Braka i Pabla Pikasa, a svoj vrhunac je doživeo 1914. godine.
Glavne karakteristike kubizma su:
*umetnost razuma
*obnavljanje forme, zanemarivanje boje
*napuštanje klasične perspektive
*zainteresovanost za aktuelna događanja
*predmeti se dele na fasete - male geometrijske oblike koji razaraju formu
*više tačaka posmatranja
*boja je monohromna
*linija i svetlo su primarni
Faze razvoja kubizma:
Pretkubistička 1906.-1909.
Analitički kubizam 1907.-1912.
Sintetički kubizam 1912.-1914.
Orfizam 1914.-1923.
Postkubistički period posle 1923,

Album info

Random image