Ratno iskustvo 1937.-1945.

Za vreme Španskog građanskog rata Pikaso je stvarao dela koja su imala veliku umetničku vrednost. Ogorčen ratom i problemima u ličnom životu počeo je ponovo da koristi teme koje su bile izvan kruga samoanaliziranja. U njegovim kubističkim delima najvažniji element je bio kontrast između svakidašnje teme i razorene forme kojom je saopštavana. Sad će u svojim delima ovo razaranje biti udvostručeno. Ova razorena forma će u sebi sada nositi i ideju razaranja i zbrke. Ovakav način slikanja će obilježiti Pikasovo stvaralaštvo ovog vremena.
Godine 1927. Bombardovan je španski grad Baska koji je bio središte njihove kulturne tradicije. U istoriji ovaj događaj nije toliko značajan, moglo bi se reći da je i nevažan, ali je za Pikasa to bila jedna od najvećih strahota veka. Ovo bombardovanje on je shavtio kao fašističku probu kraja sveta. Upravo će to biti jedan od glavnih razloga stvaranja slike GERNIKA.

Album info

Random image