Pol Gogen, Andrea Petrovic 1592

Ežen Anri Pol Gogen rodjen je u Parizu, 7. juna 1848. godine.

U početku, Gogen se slikanjem bavio samo radi zabave, medjutim vremenom će zabava prerasti u strast i profesionalno zanimanje. Preko dana je radio kao uspešni broker da bi slobodnim danima slikao sa Polom Sezanom. Pokušavao je da uklopi posao i strast pa čak biva i uključen na impresionističke izložbe 1879. godine. Vremenom, postaje zgadjen modernim životom i društvom zbog čega napušta impresionizam, čiju je umetnost smatrao površnom i suprotstavlja joj sintetizam (simbolizam).

Svoju inspiraciju Gogen će pronaći u divljoj umetnosti. Fasciniran umetnošću nesputanih kultura, doživljava preporod i njegova muza postaje apsolutna, neiskvarena lepota prirode i ljudskih tela. Dva puta boravi na Tahitiju, gde nastaju njegova remek dela. U najpoznatija dela Pola Gogena ubrajaju se kompozicije Žuti hrist (1889), Mana'o Tupapa'u (1892), i Odakle dolazimo? Ko smo? Gde idemo? (1898).

Pol Gogen umire u Atuoni 8. maja 1903. godine, u 55. godini života.

Album info

Random image