Gotička katedrala

Novi revolucionarni arhitektonski stil koji je prvi put upotrebljen sredinom 12. Veka pri izgradnji katedrala u severnoj Francuskoj bila je Gotika. Gotika je bila umetnički pravac, koji je trajao oko tri stotine godina. Najpre je počeo u Francuskoj u 12. Veku, a kasnije se proširio najpre na Englesku, zatim srednju Evropu, Italiju i Španiju, a kasnije i na ostatak evrope u 13. i 14. Veku i trajao je do kraja 15. Veka, negde I do početka 16. Veka. Najpre se ova umetnost odnosila isključivo na arhitekturu, a od 13. Veka se Gotika raširila na sve discipline u umetnosti.

Album info

Random image