Marina Abramovic

Marina Abramović (Beograd, 30. novembar 1946) srpska je umetnica performansa sa međunarodnim ugledom. Slikarstvo je u samim počecima zamenila za bodi art, odnosno bol, pokret, mimiku, gest, insistirajući na jeziku tela igrača, akrobata, seoskih vračeva, tibetanskih kaluđera i šamana. Iscrpljivanje tela postala je osnovna karakteristika njenog performansa. Od 2002. živi i radi u Njujorku (SAD).

Album info

Random image