Istorija novog veka,Portret zene u ranoj renesansi