Bauhaus

Bauhaus je prva dizajnerska škola osnovana 1919. u Vajmaru, u Nemačkoj, i koja i danas važi za uglednu. Školu je osnovao arhitekta Valter Gropijus sa ciljem da prevaziđe istoricizam i pređe na čiste forme kroz objedinjenje industrijske i manuelne umetnosti. Vizija škole je da primeni svu rukom oblikovanu umetnost u smislu gradnje i arhitektonskih elemenata. Linije Bauhus stila su ravne, uglovi pravi. Svi oblici se zasnivaju na savršenstvu kvadrata.

Album info

Random image