Manastir Kalenic

Манастир Каленић је смештен на обронцима Гледећких планина, ѕападно од села Опорића у Левчу. Од првобитног мастирског комплекса остала је само црква Ваведења Богородице. Подигнут је и украшен фрескама почетком 15. века као задужбина племића Богдана. Убраја се међу најлепше споменике моравске архитектуре и византијског градитељства. Грађена је по узору на Лазарицу. Црква је споља веома сликовита, због лепо сложених белих блокова камена и црвене опеке. Главни мотив рељефне декорације је преплет од двочлане траке, стилизовани љиљан и палмета, антропоморфне и зооморфне представе.

Album info

Random image