Realizam u srpskom slikarstvu

Doba realizma u srpskoj umetnosti predstavlja razdoblje kada se cela srpska kultura razvijala uporedo sa evropskom. Tako je prva grupa domaćih realista prihvatila uglavnom tendencije Minhena, grada koji je bio umetnički centar srednje Evrope, gde je 1869. boravio i Kurbe, izvršivši snažan uticaj. Srpski umetnici od svojih učitelja primaju ne samo realistički pogled na svet, već i praktični postupak slikanja, koloristička rešenja i tematiku. Jedna od osobenosti srpskog realizma je odsustvo kompozicija sa naglašenim socijalnim temama, ali se zato neguje istorijski žanr, portret, pejzaž i mrtva priroda. Glavni zastupnici ovakvih shvatanja postali su minhenski đaci Miloš Tenković, Đorđe Krstić i Đorđe Milovanović.

Album info

Random image