William Blake - Mirjana Veljkovic 1683

Slikar, pesnik, graver, prorok, a prema tradiciji i kompozitor; Blejkova veličanstvenost možda ne leži u pojedinačnim osvarenjima iz svake od ovih oblasti već upravo u njihovom zbiru, sumi njegovog postojanja. U ljudskom svetu malo je umova koji mogu stvoriti takav imaginarni svet koji poseduje sopstvenu realnost, koherentnost i atmosferu. Blejk je bio takav umetnik; i njegov rad, kako je i sam verovao, predstavlja "delove večnosti" viđene jednom imaginarnom vizijom. Blejk sam piše o " Zauvek postojećim slikama" koje može videti svako sa “maštovitim okom” u skladu sa situacijom u kojoj se nalazi, kolektivni arhetipski svet čija realnost verodostojnije pripada našem veku i stvarnosti nego njegovoj. Takva umetnost dolazi iz izvora dubljeg od individualnog doživljaja pesnika ili slikara, a ima moć komunikacije na istoj razini sa posmatračem.

Album info

Random image