Apstraktno slikarstvo

Apstrakcija je proces izdvajanja opšteg iz pojedinačnog. Odbacuju se sve pojedinačne karakteristike predmeta da bi se došlo do same biti.

Apstrakcija u likovnoj umetnosti je stil koji je kod publike izazvao najviše otpora. Apstrakcija se udaljava od predmeta i svodi na elemente likovne forme (boja, linija, obris, kompozicija).

Apstraktno slikarstvo ne teži prikazati materijalno već duhovno. Slika izgleda kao da je slikana “iznutra”. Apstraktno slikarstvo je vrlo konkretno i ono prikazuje srž same teme.

Apstraktno slikarstvo u potpunosti odbacuje svaku perspektivu i prikaz prostora i na slici se ne zna šta je gore a šta dole. Slike često odaju dojam bestežinskog stanja. Postoje dve glavne struje apstraktnog slikarstva. Organska i geometrijska apstrakcija.

Album info

Random image