Faza besmrtnosti, hologrami, 1960.-1979.

Tokom 1960-ih i 1970-ih interes slikara za nauku,holografiju i religiju se povećava, jer su mu ponudili nove perspektive u svojoj stalnoj potrazi za majstorstvom trodimenzionalne slike. Dali je proučavao i koristio potencijal novih otkrića, posebno one koje se odnose sa trećom dimenzijom. Interesovao se za sve postupke koji imaju za cilj pružanje utiska plastičnosti i prostora, sa trećom dimenzijom je težio da dobije pristup četrvrtoj, odnosno, besmrtnosti.

Album info

Random image