Iva Zavišin / Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar (1897-1976) je bio jedan od prvih dizajnera koji se aktivno bavio informacionim dizajnom. Njegov rad je zasnovan na racionalnosti i prikazivanju velike količine informacija na sažet i organizovan način u korist samog posmatrača. Veliki akcenat stavljao je na tipografiju i prvenstveno koristio ograničenu paletu boja, a često se služio i interpunkcijskim znakovima prilikom organizacije podataka. Sutnarov rad se ogledao i u reklamnom dizajnu, kao i dizajnu plakata, magazina i knjiga.

Album info

Random image