Lalla Essaydi

Lalla Essaydi je rodena u Maroku 1956. god, i provela deo detinjstva u Saudijskoj Arabiji, pre nego što je otišla da studira umetnost u Parizu i Bostonu. Ona kombinuje ove uticaje u njenoj fotografiji, koja karakteriše marokanske žene pomešane sa stereotipima i imaginacijom orijentalnih slikara poput Jan-Leon Gerome, Eugene Delacroix, i John Singer Sargent. Ona prekriva slike sa necitkim arapskim pismom pisanim kanom, pozivajuci se i na tradicionalno muške umetnosti - kaligrafiju i tradicionalno ženske umetnosti kane. "Na kraju Želim da moj rad bude živo prisutan ali i tako neuhvatljiva kao sama žena", rekla je Essaydi, "Ne samo zato što je prikrivena ili se okrece, nego zato što i dalje napreduje."

Album info

Random image