Bojana Stamenic/Srpska srednjovekovna minijatura

U istoriji stare srpske umetnosti prvi se pojavljuju minijaturisti, oni ostaju i na kraju razvoja kao najdoslednjiji i poslednji pretstavnici starog stila. Od svih naših starih umetnika nama su, kao ličnosti, najbolje poznati minijaturisti. Radeći u svojim prepisivačkim radionicama u stalnom kontaktu sa vivlografima, gramaticima i književnicima svoga doba, oni su među umetnicima bili najpismeniji. Jedino su oni, od likovnih umetnika, ostavili o sebi opširnije biografske podatke. Tako da mi isključivo kroz njihove zapise i dela znamo mnogo o njihovim ličnim sudbinama i načinima života i rada naših srednjovekovnih umetnika.

Album info

Random image