Srpske srednjovekovne minijature

Minijatura se kao likovni ukras teksta javlja u najranijim vremenima pismenosti. Srpska minijatura obuhvata period od sedam vekova, od XII do početka XVIII veka, kada je štampana knjiga potpuno potiskuje. Minijatura je u početku bila isključivo dopuna i objašnjenje teksta. Kasnije, ona se pojavljuje samostalno, iako još uvek u sklopu knjige, zauzimajući cele stranice. Slikane su jakim živim bojama i ukrašavane zlatom, a radjene na različitim podlogama, kao što su papir, pergament, slonovača ili metalna pločica.

Album info

Random image