Ana Mišić 2787, AD 112 Rafaelo Santi

Rafaelo Santi (ital. Raffaello Sanzio; Urbino, 6. april 1483 — Rim, 6. april 1520) jedan je od najpoznatijih slikara italijanske renesanse. Rođen je 6. aprila 1483. u Urbinu, sin Đovanija Santija (1435 — 1494), koji je na dvoru Montefeltro bio zaposlen kao slikar i majke Mađe de Batista Čarle. Pored oca Rafael upoznaje poznate slikare koji su u to vreme radili takođe na dvoru u Urbinu. Na mladog Rafaela su ostavile naročiti utisak geometrijski oblikovane slike Pjero dela Frančeska. Prvo obrazovanje u slikarstvu Rafaelo dobija kod svog oca, koji je samim tim i njegov prvi učitelj. Kada je prešao u radionicu kod Pjetra Vanučija (Peruđina) nije poznato da li još u vremenu dok mu je otac bio živ i od njega preporučen, ili tek nakon njegove smrti, a čak se smatra da ga je slikar Timoteo Viti lično preporučio Peruđinu. Po Vazariju koji je pisao o Rafaelovom životu, to bi bilo 1494. Peruđino je u to vreme imao veliku radionicu u Peruđi i u Firenci gde je obučavao veliki broj učenika. 7. oktobra 1491. umire mu majka, a tri godine kasnije umire mu i otac, 1. avgusta 1494. u Urbinu.

Album info

Random image