Sandro Botticelli

Sandro Botticelli, pravog imena Alessandro di Mariano Filipepi, jedan je od najznačajnijih Italijanskih renesansnih slikara, predstavnik neoplatonističke filozofije, takođe predstavnik Firentinske škole ranog renesansnog slikarstva. Bio je jedan od najuvaženijih renesansnih umetnika u Italiji. Njegove graciozne slike sa motivom Bogorodice sa detetom, oltarski kopovi, kao i mitološke slike u prirodnoj veličini, bile su veoma popularne u to doba.

Album info

Random image