Jovan Kosovac - Nam June Paik - NOVO

Nam june paik bio je Koreansko Američki umetnik široko poznat kao osnivač video umetnosti. “Ja želim da oblikujem tv ekrane tako dubokoumno kao Mondrijan, tako nasilno kao Pollock, I tako lirički kao Jasper Johns, “izjavio je u njegovom manifestu 1969. Rođen je 20 Jula, 1932 u Seolu, Korei, zajedno sa svojom porodicom preselio se u Japan jos u ranim godinama gde je studirao klasični klavir na Univerzitetu Tokijo.

Album info

Random image