Andjela Milojevic 2301 - Vinsent van Gog

Vinsent van Gog je bio holandski postimpresionistički slikar čiji je rad ostao zapamćen po emociji, boji i lepoti. Za svog života nije doživeo da njegov rad bude priznat. Umetnost je bila pokušaj da uredi svet sa kojim nije mogao da izađe na kraj. Živeo je usamljeno, boreći se sa mentalnim problemima i siromaštvom, do svoje trideset i sedme godine kada je izvršio samoubistvo i okončao svoj život.

„Mogu ja s Bogom savršeno da se složim i u životu i u umetnosti. Ne mogu, međutim, da izađem na kraj s nečim što je mnogo veće od mene, a to je stvaralačka snaga“
Vinsent u pismu Teu

Album info

Random image