Sanja Djukic 1964 - Dizajn postera

Nastanak postera u istoriji

Plakat je jedan od najranijih oblika reklame i nastao je kao medijum za vizuelne komunikacije u ranom 19. veku. Ubrzo, on Plakat je postao popularan širom sveta i postao obeležje grafičkog dizajna trgovine. Oni su korišćeni da promovišu različite političke stranke, reklamiraju proizvode i šire ideje u javnosti. Umetnici su smatrali da je to najefikasnije sredstvo za komunikaciju i njihov doprinos na polju dizajna nastao iz napora da se usavrši poster. Čak i sa popularnošću internet, posteri su I dalje veoma popularni.

Evolucija i razvoj Poster Art-a uvek je bila usko povezana sa tehničkim dostignućima u Printmakinga, posebno litografija. Litografski proces je izmislio Alois Senefelder još davne 1798. Žil Cheret (1836-1932) je izmislio svoj takozvani "lithografski proces u tri kamena" u 1860. On je omogucavai ljudima koji su se bavili litografijom da proizvede širok spektar boja od samo tri kamena.

Album info

Random image