Impresionizam

Impresionizam je umetnički pravac koji je nastao u francuskom slikarstvu između 1860. i 1870. godine kao reakcija na izradu slika u slikarskim ateljeima čiji je cilj bio slikanje u prirodi i hvatanje i beleženje trenutka u slikarstvu i na realizam, sa kojim ima mnogo zajedničkih tačaka, a njegovu pojavu najavljuju Englezi Džon Konstebl i Vilijam Tarner, ujedno sa francuskim slikarom Gistav Kurbeom.

Najznačajniji predstavnici, a ujedno i osnivači impresionizma, su francuski slikari: Klod Mone, Eduar Mane, Kamij Pisaro, Alfred Sisle, Edgar Dega i Ogist Renoar.

Nemački impresionizam predstavljaju Lovis Korint , Maks Liberman, Leser Uri, Maks Zlefogt i dr.

Album info

Random image