Ivan Meštrović

Ivan Meštrović je živeo u razdoblju burnih promena, obeleženog između ostalog dramatičnim događanjima kao sto su bile Oktobarska revolucija, Balkanski rat i dva Svetska rata. Istorijska i politička događanja nisu samo uticala na njegovo umetničko stvaralaštvo, već su ga takođe odredila kao čoveka-borca za individualnu slobodu. Tokom svog života ucestvovao je na više od 150 izložbi u celom svetu.Rođen je u Vrpolju, u jednoj seljačkoj porodicii poreklom iz Otavica, mesta u Dalmaciji, gde je proveo svoje detinjstvo. S dvanaest godina naučio je sam čitati i pisati, upoređujući pismene tekstove iz Biblije s odlomcima naučenim napamet. Talenat koji je pokazao rezbareći male predmete u drvu i kasnije u kamenu omogućio mu je obuku u radionici jednog poznatog splitskog klesara, u kojoj je učio kopirajući klasične skulpture, jer upravo je ovaj hrvatski grad bogat grčkim i rimskim delima.

Album info

Random image