Isidora Tomić // Edvard Hoper (1882-1967)

,,Hoper, Edvard (Hopper, Edward, rođen 22. jula 1882. u Njuaku, Njujork, SAD ― umro 15. maja 1967. u Njujorku), američki slikar realizma. Školovao se za ilustratora, ali kasnije je studirao slikarstvo kod Roberta Henrija. Sredinom 20-ih godina XX veka okrenuo se akvarelu i ulju na platnu u slikanju gradskog života. Njegove slike ,,Kuća pored pruge'' (1925) i ,,Soba u Bruklinu'' (1932) prikazuju mirne, anonimne figure u građevinama geometrijskih oblika, što stvara jezivi osećaj izolovanosti, koja će postati prepoznatljivo obeležje njegovog rada. Služio se svetlom da izoluje figure i objekte, kao što je slučaj na slikama ,,Rano nedeljno jutro'' (1930) i ,,Noćne ptice'' (1942). Njegov zreli stil već je bio formiran 20-ih godina XX veka, kasniji razvoj je konstantno izoštravanje i poboljšavanje veštine i još veće majstorstvo u korišćenju svetlosti."

Enciklopedija Britanika (10/10), Narodna knjiga, Politika, Beograd, 2005. god, str. 102.

Album info

Random image